КУКЕРИ ОТ ПАРЦАЛИ

Кукерите от Тополи са облечени с дрипи и парцали
Всяко зло трябва да бъде прогонено

Те гонят злото. Те са шумни. Те са страшни. Те са направени от парцали! Така може би не точно в този ред могат да бъдат описани


кукерите от Тополи.


Ето ни на 6-ти март, 2022 година, на Сирни заговезни. Група от 15-на младежи са навлекли всякакви стари дрехи и парцали. Някои са намазали лицата си със сажди. Сред тях има естествено и поп, който благославя за драве.

Празничното шествие е предхождано от запалването на ритуален огън


И булка, която да пазят.


Запалили са ритуален огън, който прескачат. Настроението се приповдига от кавал, тъпан и гайда. А мисията им е да прогонят злите сили.

Навлечените дрипи са символ на прехода от старот към новото
Най-важно за всеки кукер е да е страшен


Дрипите, които са навлекли са символ на прехода


от старото към новото, изпращането на зимата и приветстването на пролетта и доброто. А за да дойде доброто, трябва да си замине злото. Затова те са страшни и свирепи. Въоръжени с дървени саби. Обикалят из селото и получават почерпка и дребни суми пари, които ще бъдат дарени.

Всеки трябва да бъде шляпнат за здраве
Почерпката е задължителна
И още почерпка


В замяна – шляпват къде по-силно, къде по-леко


всеки когото докопат с „оръжията“ си. За здраве. Естествено най-много се радвата децата, които пък трябва да си откъснат парцалче от дрипите на страшните герои. Пак за здраве и късмет.