ИСТОРИИ ОТ УЛИЦАТА

Както заглавието, така и целта на тази страница е

провокация

Тук ще видите мои снимки, направен в т. нар. стил стрийт фотография, но и не само. Стрийтът като жанр във фотографията се смята за

една от най-високите топки,

жанр, който изисква умения за композиция, бързина, набито око. Естествено стрийтът е изцяло документална фотография, но за разлика от репортажа

тук се търси по скоро противоречието

между различните елементи от действителността, за да се направят интересни фотографии. Хора, познавачи на тази стилистика казват, че

стрийтът не дава отговори, а задава въпроси.

А като сложен жанр също така се смята, че тук колкото повече се нарушават правилата, толкова по-интересно е.

И така, ето Ви в страницата

Истории от улицата!

Оттук надолу следва галерия със снимки, които нямат претенции да са изцяло в традиционното възприемане на понятието „стрийт“ (ако изобщо може да се говори за някакви правила).

Много от снимките спокойно могат да се определят като

социална фотография, документална фотография или репортаж.

Те са направени основно за забавление, без претенциите да бъдат изкуство или каквото и да е друго.