(А)СИНХРОННО ПЛУВАНЕ


С каквито и думи да опишеш едно състезание по

синхронно плуване

те винаги ще бледнеят пред снимките. Защото има неща, които колкото и богат речник да имаш и колкото и да си поетичен, никога не би могъл да предадеш тази емоция и тези усещания на другите така, както би могла дори и

една хубава репортажа снимка.

Трябва да си призная, че за 20-годишния ми опит като фотограф за първи път на 21.08.2020 г. реших да снимам такъв вид плуване по време на републиканското състезание, което се състоя на басейн Приморски.

Идеята, както винаги ми беше да разкажа една

истинска история

за едно състезание по синхронно плуване, изцяло подчинена на емоцията и човешките взаимоотношения, като реших самия състезателен характер да остане на заден план. Защото сякаш в днешното време, когато всички сме погълнати от интернета и смарфоните ни

Олиймпийския принцип в спорта придобива съвсем друго значение.