ABSOLUTELY CANDID: A PORTRAIT OF MAGDALENA

100 % непренуден портрет на Магдалена Близнакова, студент 4-ти курси медицина, докато внимателно слуша какви въпроси й задават на Шестия черноморски симпозиум за млади учени в сферата на биомедицината, който се проведе в Медицинския университет във Варна.