FROZEN

Януари на 2017 г. със сигурност дълго ще го помня като най-студения, след като замръзна Варненското езеро.