ПЕТМИНУТНА ФОТОСЕСИЯ: АНТОНИЯ

Фотосесия в нестандартни условия не е новост във фотографията, нито пък за

фотограф във Варна

като мен но все пак, когато място е Музея по анатомия в Медицински университет – Варна, смятам, че локацията заслужава внимание. За 5-минутната фотосесия, която по-скоро продължи 30 минути, се вдъхнових от осветлението, което излъчваха витрините с изложените иначе уникални препарати. Тъмният коридор и двустранният постоянен източник на светлина ми привлякоха окото и веднага реших да експерементирам. А модел – тук вече съвсем бях улеснен, тъй като докато оглеждах новото „фотостудио“ попаднах на Антония Гамишева – второкурсник от новата специалност „военен лекар“, която не ми трябваше много време да я убедя да участва ексеримента. В крайна сесия се получиха няколко снимки, изцяло подчинени на импровизацията без каквато и да е подготовка.