ГОДЕЖНА ФОТОСЕСИЯ НА РОСАЛИНА И НИКОЛАЙ

Росалина е мой колега от МУ-Варна. Когато и предложих да направи предсватбена фотосесия тя възприе идеята с чисто сърце. За място избрахме

Ботаническата градина в Балчик,

която е едно разкошно място за снимки.

Признавам си, преди фотосесията имах леки притеснения, защото скоро не бях ходил там и не знаех как ще се получат снимките. Въпреки това не се изкуших и не разгледах

нито една чужда фотосесия там,

защото исках да не се обременявам от чужди идеи.

Оказа се, че съм се притеснявал напразно – двамата влюбени Росалина и Николай буквално забравиха за мен, от което успях

със силата на документалната фотография

да запечатам тези съкровени моменти.