КРАЙ НА СЕЗОНА 2017

Студ. Вятър. Облаци. Дъжд. Пусто. Носталгия. Бездомни кучета. Мокър пясък. Скъсани чадъри. Край на поредния летен сезон…