A WANDERING WOLF

Преди няколко дни буквално се спънах в този човек. Той свиреше на укулелето си в центъра на Варна. Бях стъписан от табелата, която гласеше „A Wandering Wolf 25500 – since 2015 – km=25500 26 countries“. Естествено, преди да започна да снимам, го попитах дали позволява. Той отговори, че това е страхотна идея. Изпълни няколко песни на Боб Марли. Изумих се как може да бъде толкова позитивен човек. Не спря да се усмихва, докато свиреше, винаги с цигара в ръката си. Обясни, че е от никъде. Роден е и е отраснал във Франция, но през 2015 г. решил, че трябва да обикаля света с колелото си и укулелето. От тогава е пропътувал почти 26 хил. км и е преминал през 26 страни. На следващия ден си събра багажа и отпътува за Бургас.