A GRAFFITI FESTIVAL

Някои от най-известните улични артисти, вкличютелно от Сърбия и Румъния, пристигнаха във Варна за участие във Фестивал на графитите в периода 22-23 юли 2017. Художниците изрисуваха част от паната, които ограждат т. нар. дупка във Варна, а в Хале 3 се състоя уъркшоп. От българска страна в проявата участваха Виктория Георгиева и Алекси Иванов.