LOVE IS IN THE AIR: DOUBLE PORTRAIT

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Петя и Пламен. Току-що са си получили дипломите за магистър фармацевти. Трябваше да им само подшушна нещо съвсем незначително, за да мога да запечатам колко са щастливи заедно.